14-08-13

Meditatief stappen op de Schobbejakshoogte - 14/8/2013 -©vivapo

stiltewandeling1.jpg


Om 10 uur vertrokken twee mannen en acht vrouwen taterend richting een andere toegangspoort tot de Schobbejakshoogte (waar de schapen geschoren worden).

Zodra we de poort achter ons sloten werd het stil en kregen de deelnemers  volgende oefening.

Aardende oefening

Sta op bekkenbreedte de knieën niet op slot.  Breng je gewicht op de linker been en blijf rustig doorademen.  Breng je gewicht naar het midden en word je bewust van de ervaring in je linker been.  Breng dan je gewicht op de rechter been en blijf rustig doorademen.  Breng je gewicht naar het midden en word je bewust van de ervaring in je beide benen.

Begeleide visualisatie

Richt je aandacht op de ruimte tussen je voeten die zich opent en van waaruit een glimlach opborrelt die jij opneemt in je hart; laat dan die glimlach reizen van je hart naar je buik en van je buik naar je hart.  

Meditatief stappen

Open je ogen en neem deze glimlach nu mee wanneer je gaat stappen met aandacht voor het contact van je voeten met de aarde.
Ik volg het smalle schapenpad en de deelnemers - op enkele uitzonderingen na - volgen mij in één lange rij.

Begeleide visualisatie bij de berk

We wandelen enkele keren onder en rond een grote berk. 
Sta nu stil, sluit je ogen en word je bewust van jouw eigen ademhaling, van jouw eigen ritme.  Maak vanuit je hartstreek contact met de stam van de berk die volgens haar eigen ritme ook ademt. Word je bewust dat er een vibratie ontstaat tussen jouw ritme en dat van de berk omdat jij jou hart opent voor de berk. Word je bewust van jouw eigenheid én jouw verbondenheid met de berk. Wat voor gevoel geeft dat jou?
 

Meditatief stappen

Open je ogen en neem dit gevoel met je mee wanneer je gaat stappen met aandacht voor het contact van je voeten met de aarde.

Ik volg het smalle schapenpad en op de open strook stap ik eerst in cirkels en vervolgens in achtvormen; we stappen zonder doel in de chaos zelf; wat voor gevoel heeft dat stappen zonder doel jou? stappen in de chaos? 

Begeleide visualisatie - kijken met de ogen van je hart

Sta even stil bij iets op de aarde dat jouw aandacht trekt; bekijk het met de ogen van je verstand zo lang dat nodig is; van zodra je verstand aangeeft dat het genoeg is geweest blijf je verder kijken, maar nu met de ogen van je hart. Word je bewust dat er een vibratie ontstaat tussen jou en dat waar jij aandacht aan geeft. Wat voor gevoel geeft dat jou?

Meditatief stappen

Open je ogen en neem dit gevoel met je mee wanneer je gaat stappen met aandacht voor het contact van je voeten met de aarde. 

Begeleide visualisatie bij de geit en de schapen

Sta nu stil en maak visueel contact met één van de schapen of met de geit; welk dier trekt jouw aandacht, dàt die kiest jou uit. Maak vanuit je hartstreek contact met dat dier dat volgens haar/zijn eigen ritme  ademt. Word je bewust dat er een vibratie ontstaat tussen jouw ritme en dat van het dier omdat jij jou hart opent voor dat dier. Word je bewust van jouw eigenheid én jouw verbondenheid met dat dier. Wat voor gevoel geeft dat jou? 

Meditatief stappen

Open je ogen en neem dit gevoel met je mee wanneer je gaat stappen met aandacht voor het contact van je voeten met de aarde. 

Deelrondje met de praatstok

(feed-back van deelnemers is altijd welkom!) 

Meditatief stappen in het gezelschap van ...

Sluit je ogen, ga met je aandacht naar het contact dat je voelt met de aarde. Ga via je hartstreek naar binnen en haal je één persoon voor de geest (zonder na te denken).  Visualiseer je straks dat deze persoon samen met jou meestapt; iedere stap die jij zet zet die ander met jou mee.  Wat voor gevoel geeft dat jou?

Deelrondje met de praatstok

(feed-back van deelnemers is altijd welkom!)

©Viviane Van Pottelberghe - www.vivapo.net 


Commentaren

Deelnemers aan deze activiteit kunnen hun feed-back bezorgen met het verzoek om deze feed-back op te nemen op deze blog.

Deze feed-back - gemaakt tijdens of na de natuurbeleving - kan de vorm aannemen van:
- poëzie
- proza
- foto
- tekening
- andere creatieve expressie...

Gepost door: Viviane | 23-08-13

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.